20111206

Lain makna.


"Berputus asa" dan "tidak mahu lagi membuang masa" adalah dua perbuatan yang jelas berlainan maknanya, kan?


Demi waktu, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian.


Titik.